เชียงราย (สำนักงานใหญ่ สี่แยกแม่กรณ์)

บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ :

145 หมู่ที่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อ :

โทรศัพท์:          053-701-400
ฝ่ายขาย                      ต่อ 111
ศูนย์บริการ                 ต่อ 321
แผนกลูกค้าสัมพันธ์     ต่อ 310

โทรสาร:            053-153-450

Social Media :

เวลาทำการ :

ฝ่ายขาย:
จันทร์ – เสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.
อาทิตย์ 09:30 – 18:30 น.

ศูนย์บริการ:
จันทร์ – เสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.
อาทิตย์ 08.30 น. – 12.00 น.
(จองล่วงหน้า)

แผนกลูกค้าสัมพันธ์:
จันทร์ – เสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.

แผนที่ :

เชียงราย (สำนักงานใหญ่ สี่แยกแม่กรณ์)