ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

American motors Group ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดครบวงจรในเขตจังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่  มุ่งมั่นพัฒนางานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า ปัจจุบันมี 5 สาสาขาในต้องการรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะก้าวไปกับเราอย่างมั่นคง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการขายออนไลน์  ประจำเชียงราย หรือ เชียงใหม่

คุณสมบัติ :

  • เพศ : ชาย  สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการขายออนไลน์อย่างน้อย 2ปี
  • สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะการเจรจาสื่อสาร มีความคิดเชิงบวก
  • หากมีทีมขายออนไลน์ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • เพศ : ชาย / หญิง  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • อายุ  30 ปี ขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE ได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายทางด้านธุรกิจรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญญาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หน.แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • เพศ : ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความเป็นผู้นำและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความคล่องแคล่วในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับทุกๆฝ่ายได้
  • เคยผ่านงานเกี่ยวกับด้านบริการลูกค้ามาโดยตรง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกอะไหล่ ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา  ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
  • มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญญาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าทีมขายรถยนต์ ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค 

คุณสมบัติ :

  • เพศ : ชาย , หญิง   วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านการดูแลทีมขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีใจรักงานบริการ มีทักษะการดูแล จัดการ ระบบต่าง ๆ ตามนโยบายบริษัทที่เกี่ยวกับการขาย

ผู้จัดการแผนกบัญชี 1 อัตรา ด่วน!  ประจำเชียงราย สาขาแม่กรณ์ หรือ  ประจำเชียงใหม่  สาขา รวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • อายุ 28  ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office , Express ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง  5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงบ/ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการแผนกการเงิน   1 อัตรา ด่วน!  ประจำเชียงราย สาขาแม่กรณ์ 

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี  ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ  28  ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office , Express ได้ดี
  • มีประสบการณ์จะในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี

ที่ปรึกษาด้านบริการ ( Service Advisor ) ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านงานบริการ ต้อนรับลูกค้า / บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี
  • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์สามารถรับแจ้งรายละเอียดการซ่อมรถยนต์ได้

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป  ทุกสาขา
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office 
  • มีทักษะด้านงานบริการ ต้อนรับลูกค้า / บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายรถยนต์  ด่วน! จำนวนมาก ประจำเชียงราย สาขาบ้านดู่  /ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิ ม.6  ขึ้นไป ทุกสาขา
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านงานบริการ ต้อนรับลูกค้า / บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การตลาด/การตลาดออนไลน์ ด่วน!  2 อัตรา ประจำเชียงราย สาขาแม่กรณ์ ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย/หญิง ปริญญาตรีสาขาการตลาด ขึ้นไป
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS-Offiice  Photoshop ได้

พนักงานอะไหล่  4 อัตราด่วน!  ประจำเชียงใหม่  สาขารวมโชค  

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิ ม.6  ขึ้นไป  
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดัน,มีความคิดสร้างสรรค์
  • แก้ปัญญาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ช่างยนต์  ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นอย่างดี /ตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

พนักงานสโตร์ชั่วคราว 4 อัตราด่วน!  ประจำเชียงใหม่  สาขารวมโชค  

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิ ม.6  ขึ้นไป  
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน! ประจำเชียงใหม่ สาขารวมโชค

คุณสมบัติ :

  • ชาย / หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
  • สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดัน,มีความคิดสร้างสรรค์
  • แก้ปัญญาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ผู้สมัครที่สนใจสามารถคลิก ” ร่วมงานกับเรา ” หรือ แสกน ” QR Code ” เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและประวัติการทำงาน ทางบริษัทจะรีบดำเนินการติดต่อผู้สมัครกลับไปให้เร็วที่สุด